Prednášky, prezentácie a iné podujatia o pátrovi Mikulášovi

Prezentácia v Trnave 18. júna 2015

Bratstvo laikov svätého Dominika zorganizovali prezentáciu o P. Lexmannovi
P:3, 18. 06. 2015 13:05, DOM

Trnava 18. júna (TK KBS) Rok zasväteného života si pripomína aj Bratstvo laikov svätého Dominika v Trnave, ktoré ako prvé zorganizovalo prezentáciu o živote a diele významnej osobnosti novodobých dejín Slovenska – rehoľného kňaza a mučeníka Pátra Mikuláša Jozefa Lexmanna OP (1899-1952) Spomienková akcia sa konala 17. júna 2015 v Kostole Najsvätejšej Trojice (u Jezuitov) v Trnave.

V homílii sa prítomným prihovoril P. Dominik Roman Letz OP. Po svätej omši nasledovala zaujímavá prezentácia – príbuzného z rodiny P. Mikuláša – Juraja Lexmanna. Svojou prítomnosťou podujatie podporili aj P. Reginald Adrián Slavkovský OP, provinciál Rehole dominikánov na Slovensku a rehoľný asistent miestneho bratstva P. Bruno Branislav Donoval OP. Medzi vzácnych hostí v neposlednom rade patrila aj neter P. Mikuláša, ktorá momentálne žije v Trnave. Viac informácií o P. Mikulášovi Jozefovi Lexmannovi OP je dostupných na webstránke www.lexmann.sk

TK KBS informoval P. Bruno Branislav Donoval OP