Spomienková slávnosť na pátra Mikuláša v Košiciach 16.08.2013

INFORMAČNÝ  BULLETIN  (PDF)