Boží služobník Oreste Marengo, biskup

Biskup Oreste Marengo, ktorý bol mnoho rokov jeho duchovným sprievodcom a spoločníkom v Sonade, Dibrugargh, Tezpur a Tura, o ňom hovoril na pohrebe a nazval ho „môj brat“, rovnako ako Br. Michal ho volal vytrvalo: „Môj biskup.“


„Bol svätým rehoľníkom. Pracoval a modlil sa … dokončil práce, ktoré ostatní nedokázali urobiť. Nemôžem naňho zabudnúť, nie kvôli prácam a službám, ktoré pre mňa robil počas 35 rokov, keď sme boli spolu, ale kvôli jeho dobrému príkladu. Obával sa iba jednej veci: urážania Boha. Teraz je s Bohom. Modlite sa k nemu.“ vyzval biskup Marengo zhromaždenie na pohrebe Br. Michala.  

Br. Michal spomína na svojho priateľa a biskupa Marenga:

„Tu v horách ma zastihla aj druhá svetová vojna. Keďže som bol zapísaný na úradoch ako Slovák, dostal som vyzvanie, aby som odišiel na Slovensko. Môj dobrý priateľ otec Marengo (biskup) ma nenechal v štichu. Vybavil mi, že ostanem, ale každý mesiac som sa musel hlásiť na úrade.
Otec Marengo je vzácny človek, o 5 rokov starší odo mňa, obdivuhodný rečový talent, ovládajúci rôzne domorodé jazyky (dohovoril sa v 17 rečiach). Keď ukončil doktorát z teológie dali mu „bambusovú misiu“, bez kostola, bez školy… Sprevádzal som ho na mnohých cestách.

 

Dvaja rehoľníci, dvaja saleziáni, jeden Talian a druhý Slovák, jeden biskup a druhý rehoľný brat a predsa pravdepodobne nevídaný príklad rovnocenného bratského vzťahu pri spoločnej službe nášmu Pánovi.

Biskup Mons. Oreste Marengo zomrel tiež v Indii v roku 1998, iba 4 roky po bratovi Michalovi, v súčasnosti v Taliansku prebieha proces jeho blahorečenia, teda je už Božím služobníkom. Asi by sme o ňom pravdepodobne ani nevedeli, nebyť brata Michala. Teraz však vieme, že obaja sú v nebi, že obaja sa môžu prihovárať u nášho Pána za milosti pre nás hriešnikov.

Niekde sme čítali alebo počuli, že proces blahorečenia biskupa Marenga bude čoskoro ukončený a následne bude Svätým Otcom vyhlásený za blahoslaveného. Keď sa tak stane, iste nikto nespomenie meno Michal Čahoj, avšak budúci blahoslavený biskup Oreste Marengo rovnako ako aj my budeme vedieť, že tento saleziánsky biskup bol 35 rokov verne sprevádzaný svojim priateľom, slovenským bratom Michalom Čahojom, rodákom z Ruskoviec, ktorý mu bol dobrým príkladom.

Viac o Božom služobníkovi biskupovi Mons. Oreste Marengovi sa dozviete na webovej stránke „klik“ dolu