Br. Michal ČAHOJ SDB

Vážení a milí priatelia,

sme presvedčení, že je našou nielen kresťanskou povinnosťou, v dnešnej dobe viac ako inokedy, poukazovať a zviditeľňovať osobnosti, ktoré sa neopakovateľne zapísali do dejín našej slovenskej cirkevnej provincie a svojim statočným, obetavým životom vyorali hlbokú brázdu do dovtedy duchovne menej úrodnej pôdy, čím skultivovali svet a život v duchu kresťanstva. Nemuseli tak urobiť iba u nás doma na Slovensku; mnohých našich krajanov osud a Božia vôľa vyslali do diaľok, aby tam rozsievali kresťanskú lásku, šírili Božie slovo, Božie milosrdenstvo a v prirodzenom „súboji“ s inými náboženstvami svedčili o pravdách našej kresťanskej viery nielen slovom, ale najmä statočnými skutkami. Nemusíme sa obávať pomenovať ich životy ako hrdinské.

Je mnoho „nenápadných“ hrdinov, ktorí statočne a bez svetskej slávy prežili svoj kresťanský život, opustili v tichosti tento svet a povinnosťou nás, ktorí o nich vieme, je natrvalo ich mená a životné príbehy uchovať v pamäti slovenského národa najrozličnejším spôsobom napr. aj vytesaním ich mena do pamätnej tabule, ktorá ich bude pripomínať nielen nám, ale aj našim potomkov a ďalším generáciam. A nielen pripomínať, ale najmä motivovať nás všetkých k lepšiemu, obetavejšiemu a hrdinskejšiemu kresťanskému životu.

Jedným z mnohých slovenských „nenápadných“ hrdinov je aj rodák z Ruskoviac, pravdepodobne rodák najvýznamnejší, misionár, salezián Michal ČAHOJ, narodený 19.11.1911.

Ako misionár, saleziánsky brat – koadjútor, prakticky skoro celý svoj život slúžil indickému ľudu a Pánu Bohu. Zomrel 1. júla 1994 v indickom Shillongu, kde je aj pochovaný; v tomto roku sme si už pripomenuli 25. výročie jeho pozemského úmrtia resp. narodenia pre nebo, pre život večný.

Skôr ako v nedeľu 13. októbra 2019 o 10.30 hod. v kostole Ducha Svätého v Ruskovciach oslávime Mimoriadny misijný mesiac, nášho Pána a poďakujme mu za nášho brata Michala spoločne s našim diecéznym biskupom Mons. Viliamom Judákom, miestnym kňazom Petrom Knapecom, bratmi saleziánmi a ďalšími hosťami vo svätej omši, po ktorej pán biskup požehná pamätnú tabuľu na večnú pamiatku brata Michala Čahoja SBD, poďme sa spoločne oboznámiť s jeho životným príbehom, ktorý je veľmi zaujímavý, rozmanitý a inšpirujúci.

Sme presvedčení, že iba poznajúc životný príbeh a odkaz, ktorý nám brat Michal zanechal budeme môcť duchovne plnohodnotne prežívať Slávnosť požehnania pamätnej tabule.

Žijeme v dobe moderných mediálnych produktov, ktoré môžeme a musíme využívať aj pre šírenie kresťanského slova, myšlienok a posolstiev. V dnešnej mediálnej dobe preto môžeme využiť internet a webový priestor, kde sme sústredili  množstvo informácií o našom vzácnom rodákovi z Ruskoviec.

Priatelia,

prosíme Vás, začítajme sa do nasledujúcich riadkov, aby sme lepšie a hlbšie spoznávali nevšedný životný príbeh misionára, saleziána, brata Michala Čahoja. Tiež Vás prosíme, aby ste šírili informácie o jeho živote ďalej ako misionári zvesti o statočnom a Bohu vernom slovenskom misionárovi z Ruskoviec, ktorý svoj život prežil v Indii. Prosíme, vytlačte obsah týchto stránok tým, ktorí nemajú prístup k internetu, aby sa mohli s nimi oboznámiť.

Michal ČAHOJ SDB

* 19.11.1911 Ruskovce     † 1.7.1994 Shillong, India

Salezián – koadjútor, misionár,
slúžil Bohu a ľuďom v Indii 60 rokov.

„Bol svätým rehoľníkom. Pracoval a modlil sa.
Nemôžem na neho zabudnúť pre jeho dobrý príklad.
Teraz je s Bohom. Modlite sa k nemu.“

povedal biskup Mons. Oreste Marengo SDB, Boží služobník

Ďalšie dôležité informácie o živote, diele a odkaze br. Michala Čahoja SDB nájdete na lište vľavo.