Dominikánsky kostol Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach

Kostol najväčšmi spätý so životom pátra Mikuláša

Dominikánsky kostol v Košiciach je určite najväčšmi duchovne spojený so životom pátra Mikuláša. Podrobne sme sa o jeho „košickej etape“ pozemskej púte dozvedeli v jeho životopise.

Na tejto podstránke chceme zdôrazniť pocty, ktorých sa dostalo Kostolu Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach a tiež pátrovi Mikulášovi počas ďakovnej sv. omše dňa 22. januára 2017, ktorú celebroval Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita.

Dekrétom, Jeho Eminencia, Santos kardinál Abril, dňa 7. októbra 2016 rozhodol o duchovnom spojení dominikánskeho kostola Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach, s Pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme.

Mons. Bernard Bober, arcibiskup – košický metropolita, vo svojej homílii osobitne zvýraznil osobnosť pátra Mikuláša Lexmanna ako mučeníka a záchrancu košických Židov a antifašistov na sklonku 2. svetovej vojny.

V živote pátra Mikuláša sú dva kostoly mimoriadne významné. Jednak je to už spomínaný dominikánsky kostol v Košiciach, ale tiež kostol v Kláštore na Hore Matky Božej v českých Králikách, odkiaľ páter Mikuláš odišiel ako mučeník komunistického režimu k nášmu nebeskému Otcovi. Oba tieto kostoly sú zasvätené Nanebovzatiu Panny Márie, ktorá mala v duchovnom živote pátra Mikuláša nesmierny význam. Môže toto byť iba náhoda ?

Bratia dominikáni pri príležitosti poďakovania za duchovné spojenie ich kostola v Košiciach s Pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore o.i. pripravili obsahovo bohatú a esteticky pútavú publikáciu, ktorú si môžete pozrieť a prečítať cez nasledujúci link.

Publikácia vydaná pri príležitosti duchovného spojenia dominikánskeho kostola Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach, s Pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme.