Spomienková slávnosť na počesť pátra Mikuláša LEXMANNA OP v roku 2012