Filmový dokument Páter Mikuláš

Dávam po pozornosti filmový dokument Páter Mikuláš, o živote a diele
pátra Mikuláša Jozefa LEXMANNA, OP
ktorého autorom je jeho synovec prof. PhDr. Juraj Lexmann, ArtD.

prof. Juraj Lexmann, rytier – komtúr Rádu sv. Silvestra pápeža

Prajem Vám príjemný duchovný a umelecký zážitok !

Dokumentárny film Páter Mikuláš