Zasvätené osoby v rodine pátra Mikuláša

Dolný rad zľava :

br. Rafael Gregor OP, sr. Agnesa Brigita ND, páter Mikuláš, matka Mária OP terciárka,sr. Gabriela Mária OP