17. júla 2017 – 65. výročie mučeníckej smrti

TV LUX informovala o Pútnej slávnosti na Hore Matky Božej

Hora Matky Božej pri Králikách v nedeľu dňa 20. augusta 2017

Výročie mučeníckej smrti pátra Mikuláša sme si pripomenuli aj na Hore Matky Božej

Púť na Hore Matky Božej pri Králikách a požehnanie pamätnej tabule na pamiatku internovaných rehoľníkov a na počesť pátra Mikuláša Lexmanna OP

Slávenie Sviatku Nanebovzatia Panny Márie vyvrcholilo na Hore Matky Božej pri Králikách (diecéza Hradec Králové) v nedeľu 20. augusta Slávnostnou púťou, ktorej sa zúčastnil kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, český metropolita.
Slávnostná púť začala o 10.00 hod. svätou omšou, ktorú s kardinálom Dukom a správcom kláštora P. Karlom Moravcom koncelebrovali aj slovenskí dominikáni Dominik Letz OP a Melichar Matis OP. 
Po svätej omši nasledovala slávnosť požehnania pamätnej tabule, ktorá je venovaná na pamiatku na Hore Matky Božej internovaným rehoľníkom v rokoch 1950-1960 a tiež rehoľných sestričkám, ktoré tam boli nedobrovoľne sústredené v rokoch 1960-1990, dobrovoľne tu zotrvali potom až do roku 2002.
Pamätnú tabuľu požehnal kardinál Dominik Duka OP.

Kláštor na Hore Matky Božej bol známy po barbarskej noci (apríl 1950) ako internačný tábor pre „reakčných rehoľníkov“. Jedným z mnohých slovenských rehoľníkov, ktorí tu boli internovaní, bol aj páter Mikuláš Jozef Lexmann OP.

V tomto roku sme si pripomenuli už 65. výročie úmrtia pátra Mikuláša (17. júla) a vďaka výnimočnej spolupráci s pátrom Karlom Moravcom, správcom kláštora, bola vyhotovená a v ambitoch kláštora nainštalovaná pamätná tabuľa, ktorá je venovaná všetkým známym aj neznámym kňazom a rehoľníkom, ktorí tu boli v rokoch 1950 – 1960 internovaní ako aj rehoľným sestričkám, ktoré sa tu dlhé roky modlili, a menovite na počesť pátra Mikuláša.

Páter Mikuláš Lexmann OP bol obeťou komunizmu a ateizmu v Československu, bol to československý dominikán, priekopník nových foriem šírenia Božieho slova, učiteľ, redaktor, letec, fotograf a kinofikátor, organizátor kultúrneho života a záchranca ľudských životov (najmä Židov a antifašistov) v Košiciach.
Ešte pred barbarskou nocou bol opakovane prenasledovaný, obviňovaný, vyšetrovaný, väznený, a po barbarskej noci v apríli 1950 bol definitívne izolovaný ako reakčný rehoľník a internovaný vo viacerých internačných táboroch, kláštoroch (Pezinok, Báč, Podolínec) až napokon posledným zastavením jeho krížovej cesty sa stal kláštor na Hore Matky Božej pri Králikách.
Prenasledovanie za vieru a utrpenie rozhodujúcim spôsobom podlomilo jeho telesné zdravie. Nebola mu poskytovaná adekvátna zdravotná starostlivosť a liečba vysokého krvného tlaku, naopak musel fyzicky ťažko pracovať. Dôsledkom tejto tyranie a utrpenia bola jeho smrť na tomto mieste 17. júla 1952.
Rehoľa dominikánov, rodina, priatelia, známi a ľudia poznajúci jeho životný príbeh považujú jeho smrť za mučenícku. Je zapísaný aj v medzinárodnom zozname dominikánskych mučeníkov 20. storočia a uvedený v Slovenskom martyrológiu napísanom nitrianskym biskupom Viliamom Judákom (Boží priatelia). Je tiež kandidátom slovenskej Rehole dominikánov na proces blahorečenia z titulu mučeníckej smrti.
Hora Matky Božej je výnimočným miestom v československom priestore, ktoré ako jediné je venované pamiatke internácie kňazov, rehoľníkov, rehoľníčok, aj seminaristov.
Všetci títo prenasledovaní a internovaní boli duchovnými bratmi pátra Mikuláša, stáli pri ňom a všestranne ho podporovali až do posledného výdychu.

Slávnostnej púte sa zúčastnili aj rodinní príslušníci z rodiny pátra Mikuláša a slovenskí pútnici zo Skalice. Všetci účastníci púte dostali na pamiatku plastové kartičky s fotografiou pátra Mikuláša na averze a textom pamätnej tabule na reverze.

Slávnosť požehnania pamätnej tabule – video

Výročie mučeníckej smrti pátra Mikuláša si všimol aj konzervatívny denník Postoj

17. júla 2017 – 65. výročie mučeníckej smrti P. Mikuláša J. LEXMANNA OP

rodina LEXMANN a rehoľa dominikánov na Slovensku

si 17. júla 2017 pripomenuli

65. výročie mučeníckej smrti

pátra Mikuláša Jozefa LEXMANNA OP

ktorý zomrel mučeníckou smrťou 17. júla 1952 v internačnom tábore na Hore Matky Božej pri českých Králikách.

Odpočinutie večné daj pátrovi Mikulášovi Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v Pokoji.

Pamätný obrázok k výročiu

Zástupcovia rodiny si 17. júla 2017 uctili pamiatku P. Mikuláša pri jeho hrobe v Bobote