Za pátra Mikuláša sa modlili slovenskí dominikáni

V deň 63. výročia mučeníckej smrti pátra Mikuláša sa za neho modlili naši bratia dominikáni po celom Slovensku…