Páter Mikuláš LEXMANN

dominikánsky kňaz † mučeník † člen Kolakovičovej Rodiny † záchranca na živote ohrozených obyvateľov Košíc na konci 2. svetovej vojny † účastník a veterán protikomunistického odboja in memoriam (ÚPN)

Páter Mikuláš pred smrťou : „Nechaj, patrí sa, aby Pánov služobník pred Neho predstúpil so sklonenou hlavou.“