Blahorečenie a svätorečenie vo všeobecnosti

prof. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD. – k úplnému textu sa dostanete kliknutím na obrázok