Páter Mikuláš členom Kolakovičovej Rodiny

Kolakovičova Rodina, slovenskí hrdinovia 20. storočia

V Bratislave bol 24.4.2015 odhalený pamätník Kolakovičovej Rodine. Pamätník je postavený v parčíku za vysokoškolským internátom Svoradov, kde členovia tohto spoločenstva počas druhej svetovej vojny pôsobili. Z Kolakovičovej Rodiny za komunizmu vznikla tzv. Tajná cirkev, masové hnutie odporu proti komunistickému režimu.

Kvôli ucteniu pamiatky členov spoločenstva Rodina vám ponúkame mená všetkých jej známych príslušníkov.

Kňazi, (jeden biskup, jeden budúci biskup):

Chryzostom Bardys, Dominik Bartosziewicz, Anton Botek, Karol Cibira, Xaver Čík, Ján Dieška, Imrich Ďurica, Mikuláš Fitt, Peter Galan, Pavol Gojdič, Ladislav Hagovský, Anton Harčár, Hieronym Havlovič, Vasiľ Hopko, Jozef Hrušecký, Ignác Chladný, Maximilián Chladný-Hanuš, Vojtech Jenčík, Juraj Jendželovský, Fidel Jurkovič, Mikuláš Kapišinský, František Lepp, Mikuláš Lexmann, Jozef Ligoš, Ladislav Majtner, Anton Miartuš, František Minarových, Mikuláš Pfeiffer, Miron Podhajecký, Štefan Polakovič, Polykarp (Alojz Minárik), Štefan Sámel, Rudolf Šesták, Michal Šínský, Štefan Šmálik, Anton Šurjanský, Ján Tarábek, Viktor Trstenský, Jozef Valko, Jozef Vavrovič, Jozef Vrbovský, Teodor Zúbek.

Katolícka inteligencia:

Adámek st., Marcel Altman, Brand, Rudolf Briška, Anton Bugan, Pavol Eichler, Andrej Getlík, Peter Gula, Dionýz Chmel, Kornel Chmelo, Chudík, Alojz Chura, Soňa Kapišinská, Juraj Kohút, Lidka Koricinová, Štefan Letko, Masarik st., Anna Mojtová, Mária Pecíková, Martin Pinka, Redekyová, Pavol Strauss, Jozef Ščepko, Mária Šmáliková, Václav Vaško st., Vašková,Táňa Viestová, Zora Viestová.

Študenti:

Júlia Adamcová, Anna Adámková, Eva Adámková, Elena Bartošová, Gabriela Bartošová, František Braxátor, Jozef Felix, Gašpar Fronc, Matilda Hájková, Žofia Heldáková, Ján Hlaváč, Ľudovít Hlaváč, Štefan Chalmovský, Magdaléna Chrapová, Vladimír Jukl, Rudolf Jurik, Božena Kaiserová, Mária Kalužová, Ivan Kapišinský, Ján Komorovský, Anton Košťál, Silvester Krčméry, Margita Krčméryová, Marta Marsinová, Jozef Masarik, Michal Mésaroš, Rudolf Mravec, Imrich Mráz, Anton Neuwirth, Július Porubský, Ján Puobiš, Elena Schmidtová, Imrich Staríček, Vladimír Stercula, František Sýkora, Jozef Šrámek, Václav Vaško ml., Jozef Vicen, Ladislav Záborský, Ferdinand Záhoranský.

Česká inteligencia:

Josef Hošek, Jiřina Hošková, Oto Mádr, P.Alexander Heidler, Ružena Vacková, František Valena, Josef Zvěřina, Miloš Lokajíček, Anna Lokajíčková, Vojtěch Mareška, Jitka Malíková, Antonie Hofmanová.

(Zoznam českej Rodiny nie je úplný, navyše Rodina v Čechách sa v niečom líšila od slovenskej).

Maďarský kňaz: piarista György Bulányi.

Poznámka:

Zo Slovenska je to: 42 kňazov, 28 katolícka inteligencia, 40 študentov – spolu 110 ľudí. Z Čiech je to 12 zistených ľudí a z Maďarska je zistený jeden kňaz.

Zdroj: F. Mikloško, Konzervatívny výber 25.4.2015 13:41