Dni pátra Mikuláša v Košiciach, 15. a 16. augusta 2013