Stretnutie s Jozefom kard. Tomkom

Stretnutie s kard. Tomkom v roku 1986

Misionárska činnosť Cirkvi ako aj evanjelizácia sú významne podporované samotnou Svätou stolicou. Slovenský kardinál Jozef Tomko, v čase keď zastával funkciu a poslanie prefekta Kongregácie pre šírenie viery vo Vatikáne, precestoval množstvo krajín celého sveta, aby podporoval osobnými stretnutiami ako aj rokovaniami šírenie viery. Počas svojich návštev v krajinách mnohých svetadielov sa stretával aj s misionármi.

Počas návštevy v Indii v roku 1986, keď sprevádzal Svätého Otca sv. Jána Pavla II. navštívil aj mesto Shillong. Kardinál Tomko mal vedomosť, že tu pôsobí aj slovenský misionár, salezián Michal Čahoj a hoci sa na svätej omši zúčastnilo niekoľko stotisíc veriacich, podarilo sa mu s Michalom Čahojom stretnúť aj osobne. Počas krátkeho stretnutia okrem podania rúk si vymenili najmä vzájomné srdečné pozdravy. Kardinál Tomko o tom píše vo svojej knižnej publikácii Na misijných cestách, detailne na strane 116. Uvádza, že misionára, saleziána Michala Čahoja poznal už skôr, počas jeho návštevy Ríma.

Uvedené svedčí o tom, že mravenčiu, poctivú, denno – dennú misionársku prácu a službu Pánovi a Cirkvi oceňujú aj najvyšší cirkevní predstavitelia.

Br. Michal na túto udalosť spomína takto:

4.2.1986 Návšteva Sv. Otca
Do Schillongu zavítal sv. Otec Ján Pavol II. a v Indii bol 10 dní. Bola to mimoriadna udalosť, privítali ho na letisku všetcia ministri aj gubernátor mesta a slávnostné zhromaždenie ľudí bolo na rozsiahlom hrisku Golfling. Sv. omšu vysluhoval Sv. Otec s troma kardinálmi a 22 biskupmi, ktorej sa zúčastnilo 300 tisíc veriacich a tiež nekatolíci. Sv. prijímanie rozdávalo 400 kňazov. Z 8 diecéz prišlo vyše 90 autobusov. Prišiel aj slovenský kardinál o. Jozef Tomko, ktorý po sv. omši dal si zavolať brata Michala na rozhovor. Bola to slávnosť, akú India ešte nevidela. I keď pred príchodom bolo trocha živo, lebo niektorí hindovia začali šarapatiť, ale polícia ich vzala „na oddych“.