Páter Mikuláš zapísaný v Holocaust memorial centre Budapest

Dominikán páter Mikuláš J. LEXMANN OP – záchranca židovského obyvateľstva v Košiciach – vystúpenie prof. MUDr. Olivéra Rácza, CSc., syna zachráneného

Páter Mikuláš Jozef LEXMANN OP zapísaný do Zoznamu záchrancov židovského obyvateľstva v Košiciach, ktorý vedie HOLOCAUST MEMORIAL CENTRUM BUDAPEST

Budapeštianske HOLOCAUST MEMORIAL CENTRUM  zapísalo dňa 5. septembra 2013

(na sviatok Roš Hašana – znamená to „Hlava roka“, podľa židovského kalendára začínal Nový rok 5774)

do zoznamu Záchrancov židovského obyvateľstva v Košiciach pátra Mikuláša Lexmanna OP.

Zoznam záchrancov židovského obyvateľstva v Košiciach – vstup do databázy