Publikačná činnosť pátra Mikuláša

Na stránku Dominikánskeho knižného inštitútu sa dostanete kliknutím na nižšie uložený obrázok.

Ako už vieme, páter Mikuláš sa usiloval hľadať a realizovať nové a pre široké masy veriacich zrozumiteľné formy hlásania Božieho slova.

Súvisí s tým aj jeho aktívna publikačná činnosť. Po skončení 2. svetovej vojny správne identifikuje potrebu evanjelizácie formou pravidelného vydávania časopisu slúžiaceho na šírenie Posvätného ruženca a preto s ďalšími bratmi v Košiciach zakladá periodikum Svätý ruženec a stáva sa jeho prvým zodpovedným redaktorom. Okrem organizačnej práce zodpovedného redaktora do časopisu aj aktívne prispieva. Časopis vychádzal až do roku 1948, kedy ho komunistická ateistická totalitná diktatúra zakázala.

Bol obnovený až po roku 1990 bratmi dominikánmi pod vedením br. Humberta, ktorý dnes vedie Dominikánsky knižný inštitút (DKI). DKI sa podarilo v posledných rokoch zdigitalizovať veľké množstvo kresťanskej literatúry, medziiným aj všetky výtlačky Svätého ruženca vydané v rokoch 1946-1948.

Tu môžeme nájsť viaceré príspevky, články, poviedky a iné literárne formy z pera pátra Mikuláša, ktoré podpisoval okrem svojho vlastného mena aj pseudonymom Bbt (rodná obec Bobot).

K plnému zneniu časti publikačnej činnosti pátra Mikuláša sa dostanete kliknutím na nižšie uložený obrázok.

Prvé číslo časopisu Svätý ruženec, ktorý vyšiel v marci 1946

Kliknutím na obrázok sa dostanete do obsahu časopisu (PDF)