28. októbra 2019

Začiatok Roku Mikuláša Lexmanna OP na bobotskom cintoríne 28. október 2019

Rok Mikuláša Lexmanna OP rodina Lexmannová a Rehoľa dominikánov symbolicky začali aj položením ďakovného venca na hrob pátra Mikuláša v jeho rodnom Bobote.