Diecézna púť na Skalke 2016

Na pátra Mikuláša spomíname aj na Diecéznej púti na Skalke spolu s P. Melicharom, promótorom pre Ruženec

Páter Melichar J. Matis OP, promótor pre Ruženec pri modlitbe posv. Ruženca na Skalke 17.7.2016