Matka Mária Lexmannová

matka Mária Lexmannová rod. Fridrichová, sr. Rafaeala OP – laická dominikánka

Spomienky na Máriu Lexmannovú r. Fridrich (PDF) v Ruženci 5/2014 str. 26 – 30