Sv. omša v Sarajeve

Za pátra Mikuláša sa modlia sestry karmelitánky v Bosne

V deň mučeníckej smrti, 17. júla 2015 slávili Sv. omšu za pátra Mikuláša OP aj rehoľníci spolupracujúci s organizáciou Church in need. Platby za vysluhovanie Sviatostí slúžia na pomoc prenasledovaným kresťanom v Iraku a na iných územiach tzv. Islamského štátu.