Spoločnosť Mikuláša LEXMANNA OP

Založenie Spoločnosti

Vážená a milá rodina, vážení a milí priatelia a ctitelia pátra Mikuláša!

Po istej dobe premýšľania rozhodli sme sa založiť Spoločnosť Mikuláša LEXMANNA OP, ktorá má skromnú ambíciu nadviazať na činorodú životnú púť a výnimočný duchovný odkaz, ktorý nám zanechal páter Mikuláš a chce sa pokúsiť rozvíjať a primerane do každodenného života uvádzať morálne hodnoty jeho duchovného odkazu.

Spoločnosť by chcela byť duchovným prostredím jednak pre členov rodiny ako aj pre priateľov a ctiteľov pátra Mikuláša.

Dovoľujeme si Vám týmto predložiť Stanovy Spoločnosti Mikuláša Lexmanna OP a srdečne Vás pozvať medzi nás!

SPOLOČNOSŤ MIKULÁŠA LEXMANNA OP – STANOVY (PDF)

Elektronická prihláška za člena Spoločnosti Mikuláša LEXMANNA OP prostredníctvom web portálu.