Púť zasvätených na Skalke 2015

Na dominikána pátra Mikuláša Lexmanna spomíname aj na Púti zasvätených na Skalke