Osobnosť P. Mikuláša zdôraznená v homílii arcibiskupa Bobera

Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita v homílii hovoril aj o P. Mikulášovi

Jeho Eminencia, Santos kardinál Abril, dekrétom zo dňa 7. októbra 2016, rozhodol o duchovnom spojení dominikánskeho kostola Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach, s Pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme. Poďakovanie za udelenie tohto privilégia sa uskutočnilo v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach dňa 22. januára 2017 pri sv. omši o 11:00 hod., ktorú celebroval Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita.

Otec arcibiskup vo svojej homílii zdôraznil osobnosť kandidáta na začatie procesu blahorečenia pátra Mikuláša, mučeníka ako aj záchrancu košických Židov a ďalších antifašistov počas 2. svetovej vojny.

Touto sv. omšou sa zároveň ukončil na Slovensku jubilejný rok dominikánov.

Z homílie otca arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera