Páter Mikuláš a Jubilejný rok OP 800

kliknutím na obrázok sa dostanete do listu generálneho magistra OP

Jubilejný rok OP 800 bol spätý aj s viacerými výročiami súvisiacimi s pátrom Mikulášom.

V roku 2016 sme slávili 70. výročie založenia časopisu Svätý ruženec, ktorý založil páter Mikuláš spolu s ďalšími bratmi dominikánmi v Košiciach v roku 1946 a bol jeho prvým zodpovedným redaktorom.

8.11.2016 sme si pripomenuli storočnicu (1916) od vstupu pátra Mikuláša do Rehole dominikánov v rakúskom Grázi.

Hymna Jubilea OP 800