Kategória: Nezaradené

  • Páter Mikuláš – Boží priateľ

    Boží priatelia Slovenské martyrológium Viliam Judák Pútavé portréty vyše 50 osobností, ktoré žili na našom území od 9. storočia až po súčasnosť. Nechýbajú medzi mená ako sv. Gorazd, sv. Ivan, sv. Bystrík, ale aj Ján Transcius-Tranovský, Anna Kolesárová, František Munk či Titus Zeman. A tiež Mikuláš Lexmann OP. Zoznam uzatvára osobnosť 20. a 21. storočia Ján Chryzostom Korec, […]