Kategória: Aktuality

 • 95. výročie kňazskej vysviacky P. Mikuláša (29.07.1923 Graz)

  V sobotu 28. júla 2018 rodina Lexmannová poďakovala a oslávila Svätou omšou 95. výročie kňazskej vysviacky P. Mikuláša (29.07.1923 Graz) Ďakovná spomienková svätá omša v Grázi v sobotu 28. júla 2018 V sobotu dňa 28. júla 2018 v Kostole Nepoškvrneného Srdca Panny Márie stojacom na mieste pôvodného Kostola Sv. Anny zničeného bombardovaním na konci 2. […]

 • 17. júla 2018 – 66. výročie mučeníckej smrti P.Mikuláša

  S vierou a nádejou, pokorou a úctou si pripomíname každoročne smutné výročie mučeníckej smrti P. Mikuláša V roku 2017 bola na Hore Matky Božej umiestnená pamätná tabuľa pripomínajúca hrdinské osudy Božích priateľov, ktorí tam trpeli… Na chvíľu sa zvukom a obrazom vráťme a zaspomínajme na požehnanie pamätnej tabule na Hore Matky Božej v roku 2017 […]

 • 17. júla 2017 – 65. výročie mučeníckej smrti

  TV LUX informovala o Pútnej slávnosti na Hore Matky Božej Hora Matky Božej pri Králikách v nedeľu dňa 20. augusta 2017 Výročie mučeníckej smrti pátra Mikuláša sme si pripomenuli aj na Hore Matky Božej Púť na Hore Matky Božej pri Králikách a požehnanie pamätnej tabule na pamiatku internovaných rehoľníkov a na počesť pátra Mikuláša Lexmanna […]

 • Osobnosť P. Mikuláša zdôraznená v homílii arcibiskupa Bobera

  Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita v homílii hovoril aj o P. Mikulášovi Jeho Eminencia, Santos kardinál Abril, dekrétom zo dňa 7. októbra 2016, rozhodol o duchovnom spojení dominikánskeho kostola Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach, s Pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme. Poďakovanie za udelenie tohto privilégia sa uskutočnilo v Kostole Nanebovzatia Panny Márie […]

 • Smutné 66. výročie Barbarskej noci 13. – 14. apríla 1950

  V roku 2016 sme si pripomenuli 66. výročie začiatku „krížovej cesty“ pátra Mikuláša, ktorá bola zavŕšená jeho mučeníckou smrťou 17. júla 1952. Kardinál Dominik DUKA OP 13.4.2016 na Facebooku napisal : „V modlitbách vzpomínám na oběti Akce K (13.4.1950), která měla v socialistickém Československu zlikvidovat mužské kláštery. S pomocí Boží jsme tuto těžkou dobu přečkali, […]

 • Páter Mikuláš a Jubilejný rok OP 800

  Jubilejný rok OP 800 bol spätý aj s viacerými výročiami súvisiacimi s pátrom Mikulášom. V roku 2016 sme slávili 70. výročie založenia časopisu Svätý ruženec, ktorý založil páter Mikuláš spolu s ďalšími bratmi dominikánmi v Košiciach v roku 1946 a bol jeho prvým zodpovedným redaktorom. 8.11.2016 sme si pripomenuli storočnicu (1916) od vstupu pátra Mikuláša […]

 • Sv. otec František a blahorečenia mučeníkov komunizmu

 • Azda najznámejší záchranca židovských obyvateľov v Košiciach

  Celý text sa Vám zobrazí kliknutím na obrázok