Autor Juraj Lexmann

 • 95. výročie kňazskej vysviacky P. Mikuláša (29.07.1923 Graz)

  V sobotu 28. júla 2018 rodina Lexmannová poďakovala a oslávila Svätou omšou 95. výročie kňazskej vysviacky P. Mikuláša (29.07.1923 Graz) Ďakovná spomienková svätá omša v Grázi v sobotu 28. júla 2018 V sobotu dňa 28. júla 2018 v Kostole Nepoškvrneného Srdca Panny Márie stojacom na mieste pôvodného Kostola Sv. Anny zničeného bombardovaním na konci 2. […]

 • 17. júla 2018 – 66. výročie mučeníckej smrti P.Mikuláša

  S vierou a nádejou, pokorou a úctou si pripomíname každoročne smutné výročie mučeníckej smrti P. Mikuláša V roku 2017 bola na Hore Matky Božej umiestnená pamätná tabuľa pripomínajúca hrdinské osudy Božích priateľov, ktorí tam trpeli… Na chvíľu sa zvukom a obrazom vráťme a zaspomínajme na požehnanie pamätnej tabule na Hore Matky Božej v roku 2017 […]

 • 17. júla 2017 – 65. výročie mučeníckej smrti

  TV LUX informovala o Pútnej slávnosti na Hore Matky Božej Hora Matky Božej pri Králikách v nedeľu dňa 20. augusta 2017 Výročie mučeníckej smrti pátra Mikuláša sme si pripomenuli aj na Hore Matky Božej Púť na Hore Matky Božej pri Králikách a požehnanie pamätnej tabule na pamiatku internovaných rehoľníkov a na počesť pátra Mikuláša Lexmanna […]

 • Osobnosť P. Mikuláša zdôraznená v homílii arcibiskupa Bobera

  Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita v homílii hovoril aj o P. Mikulášovi Jeho Eminencia, Santos kardinál Abril, dekrétom zo dňa 7. októbra 2016, rozhodol o duchovnom spojení dominikánskeho kostola Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach, s Pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme. Poďakovanie za udelenie tohto privilégia sa uskutočnilo v Kostole Nanebovzatia Panny Márie […]

 • Páter Mikuláš – Boží priateľ

  Boží priatelia Slovenské martyrológium Viliam Judák Pútavé portréty vyše 50 osobností, ktoré žili na našom území od 9. storočia až po súčasnosť. Nechýbajú medzi mená ako sv. Gorazd, sv. Ivan, sv. Bystrík, ale aj Ján Transcius-Tranovský, Anna Kolesárová, František Munk či Titus Zeman. A tiež Mikuláš Lexmann OP. Zoznam uzatvára osobnosť 20. a 21. storočia Ján Chryzostom Korec, […]

 • Smutné 66. výročie Barbarskej noci 13. – 14. apríla 1950

  V roku 2016 sme si pripomenuli 66. výročie začiatku „krížovej cesty“ pátra Mikuláša, ktorá bola zavŕšená jeho mučeníckou smrťou 17. júla 1952. Kardinál Dominik DUKA OP 13.4.2016 na Facebooku napisal : „V modlitbách vzpomínám na oběti Akce K (13.4.1950), která měla v socialistickém Československu zlikvidovat mužské kláštery. S pomocí Boží jsme tuto těžkou dobu přečkali, […]

 • Páter Mikuláš a Jubilejný rok OP 800

  Jubilejný rok OP 800 bol spätý aj s viacerými výročiami súvisiacimi s pátrom Mikulášom. V roku 2016 sme slávili 70. výročie založenia časopisu Svätý ruženec, ktorý založil páter Mikuláš spolu s ďalšími bratmi dominikánmi v Košiciach v roku 1946 a bol jeho prvým zodpovedným redaktorom. 8.11.2016 sme si pripomenuli storočnicu (1916) od vstupu pátra Mikuláša […]

 • Sv. otec František a blahorečenia mučeníkov komunizmu

 • Azda najznámejší záchranca židovských obyvateľov v Košiciach

  Celý text sa Vám zobrazí kliknutím na obrázok